PRESSMEDDELANDE

Sverige stödjer Unescos insatser för yttrandefrihet i Nordafrika

Vid en ceremoni i Paris den 17 april signerar den svenske Unesco-ambassadören Anders Ahnlid och Unescos generaldirektör Irina Bokova ett avtal som ger Unesco 19 miljoner kronor i stöd under en treårsperiod, till insatser för främjande av yttrandefrihet i Nordafrika.

Det Sida-finansierade projektstödet ska gå till olika åtgärder för att stärka yttrandefrihet, internetfrihet, pressfrihet och kapacitetsbyggande med inriktning på media och kommunikation. Insatserna syftar till att stärka demokratisk delaktighet och möjlighet till fredliga politiska transitionsprocesser i länderna i Nordafrika, men också bidra till Unescos yttrandefrihetsarbete globalt.

För Sverige är främjandet av yttrandefrihet en prioriterad fråga. Särskild tyngd läggs vid insatser för att stärka friheten på internet,
förbättra säkerheten för journalister och öka tillgången till information för alla.-

Unescos insatser i regionen, i samband med arabiska våren, visade att organisationen har en viktig roll att spela.
Sverige vill stödja Unescos arbete med att utveckla detta, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

För mer information kontakta Camilla Lindström på tel: 08-405 17 52.

Svenska Unescorådets webbplats: www.unesco.se

Mer om Unescos arbete för yttrandefrihet: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/ 

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan 195 medlemsländer inom utbildning,vetenskap, kultur och kommunikation.
Unesco instiftades 1945 och arbetar för fred och säkerhet, ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla.
Unesco bygger nätverk och genom att utarbeta gemensamma regler (som t ex konventioner) bland annat.
Många svenskar deltar i Unescos olika nätverk.

Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige.
Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos 
verksamhet och informerar i Sverige om Unesco.
Unescorådet består av tolv ledamöter, och rådets kansli finns på Regeringskansliet (utbildningsdepartementet).

Taggar:

Om oss

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan 195 medlemsländer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco instiftades 1945 och arbetar för fred och säkerhet, ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla. Unesco bygger nätverk och genom att utarbeta gemensamma regler (som t ex konventioner) bland annat. Många svenskar deltar i Unescos olika nätverk. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Unescorådet består av tolv ledamöter, och rådets kansli finns på Regeringskansliet (utbildningsdepartementet).www.unesco.se

Media

Media