Unescos Världsvetenskapsdag 2013

Världsvetenskapsdagen (World Science Day for Peace and Development) den 10 november firas varje år för att uppmärksamma vetenskapens och forskarnas roll för ett hållbart samhälle.

Årets tema är ”Science for water cooperation: sharing data, knowledge and innovations”, som syftar till att uppmärksamma behovet av ökad samverkan mellan olika aktörer inom vetenskap, policyformulering och samhälle.

Seminarium 8 november

Inför årets Världsvetenskapsdag anordnar Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet ett seminarium, ”Mind the Gap – Behovet av integrerad forskning”, som handlar om vilka perspektiv som saknas i forskningen kring klimatförändringar och hållbar utveckling. Diskussionen kommer att kretsa kring vilka hinder som finns för samverkan över disciplingränser i svensk forskning och vilka perspektiv som saknas i forskningen kring klimatförändringar och hållbar utveckling. Behovet av mer samverkan både inom vetenskapssamhället och också mellan forskare, samhälle och beslutsfattare för att möta utmaningarna och hoten, är större än någonsin.

- Syftet med seminariet den 8 november är att öka möjligheterna till samverkan mellan forskare, beslutsfattare och samhälle för att kunna möta utmaningarna som vi står inför och bidra till en mer hållbar utveckling, säger Mats Djurberg generalsekreterare på Svenska Unescorådet.

För mer information se www.unesco.se alt. kontakta Per Magnusson, Svenska Unescorådet, tel. 0702 29 58 89 alt. Eva Björk, Huvudsekreterare Utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet samt ordförande i det Svenska nätverket för Unescos vetenskapliga program, tel. 08-546 44 003

Taggar:

Om oss

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan 195 medlemsländer inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco instiftades 1945 och arbetar för fred och säkerhet, ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla. Unesco bygger nätverk och genom att utarbeta gemensamma regler (som t ex konventioner) bland annat. Många svenskar deltar i Unescos olika nätverk. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco. Unescorådet består av tolv ledamöter, och rådets kansli finns på Regeringskansliet (utbildningsdepartementet).www.unesco.se

Dokument & länkar