Den ideella sektorn uppmanar regeringen: Ta ansvar för föreningslivets förutsättningar

Tillsätt en parlamentarisk utredning för att se över hur föreningslivet i framtiden ska kunna fortsätta spela en viktig roll i samhället. Idag uppmanar ordförandena i sju organisationer i ett brev riktat till idrottsministern och ministern för det civila samhället och en debattartikel i Dagens Nyheter regeringen att ta sitt ansvar för föreningslivets framtida förutsättningar.

2010 ställde sig en enig riksdag bakom politiken för det civila samhället. Dess mål är att villkoren för det civila samhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Men organisationerna menar att verkligheten är en annan.

- Föreningslivet är viktigt och vi måste värna dess särart. Vi har under en längre tid sett en utveckling där de ideella föreningarna allt oftare jämställs med privata företag, vilket inte är rimligt och försvårar för föreningarna. Att förutsättningarna har ändrats grundar sig inte på något politiskt beslut, därför är det nu bråttom att se till att den fastlagda politiken blir verklighet, säger Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv.

Brevet tar upp ett antal exempel, bland annat att Livsmedelsverket kallar kyrkor som serverar kaffe och mackor och idrottsföreningar som säljer korv för livsmedelsföretag, och Fortfikationsverket som inte tycker att det är någon skillnad mellan att hyra ut mark till en bilsportförening som vill arrangera en tävling och att hyra ut till ett stort företag för en kick off med personalen. När föreningarna klassas som företag innebär det att de blir också tvingas anpassa sig till en lagstiftning som egentligen är skriven det privata näringslivet, inte för den ideella sektorn.

I debattartikeln pekar författarna på föreningslivets viktiga roll i samhället: ”Vi går samman drivna av viljan att verka för ett gemensamt intresse – det må vara idrott, scouting, nykterhet, kultur, friluftsliv, någon annan specifik fråga eller lokal utveckling mer allmänt. Den ideellt arbetande idrotts- eller scoutledaren som utan ersättning lägger ner tid på att leda barn och ungdomar gör det inte för sin egen skull men vinner ändå gemenskap och glädjen i att se människor utvecklas i en meningsfull fritidssysselsättning. Detsamma gäller i verksamheter för människor i utsatta livssituationer. Den ideellt aktiva inom exempelvis kvinnojourer får ofta mycket tillbaka.

Det ideella föreningslivet ger dessutom unika möjligheter till möten över generations- och etniska gränser som gör att människor blir sedda och blir en del av ett socialt sammanhang. Forskning visar även att föreningsaktiva barn och ungdomar mår bättre, har en mer positiv syn på livet och löper mindre risk att hamna i kriminalitet och missbruk.”

Bakom brevet och debattartikeln står Riksidrottsförbundet, Forum – ideella organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Sverok, Svenskt Friluftsliv, Ideell kulturallians och Scouterna.

Läs hela debattartikeln http://www.dn.se/debatt/sluta-behandla-ideella-foreningar-som-foretag/ 

 

För ytterligare information
Stefan Nyström, Ordförande för Svenskt Friluftsliv, 070-844 88 75

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemsskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Föreningslivet är viktigt och vi måste värna dess särart. Vi har under en längre tid sett en utveckling där de ideella föreningarna allt oftare jämställs med privata företag, vilket inte är rimligt och försvårar för föreningarna. Att förutsättningarna har ändrats grundar sig inte på något politiskt beslut, därför är det nu bråttom att se till att den fastlagda politiken blir verklighet.
Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv