En bra början, Folkpartiet!

Vid Folkpartiets Landsmöte den gångna helgen beslutades att politiken ska bidra till att det civila samhället ges goda förutsättningar. Det ska vara enkelt och uppskattat att engagera sig i en idrottsklubb, scoutkår, folkbildningsorga­nisation, social hjälporganisation, intresseorganisation eller någon annan del av det civila samhället.

– Det är positivt att Folkpartiet nu tydligt sätter ett stort värde på det svenska föreningslivet. Nu gäller det bara att fylla de vackra orden med innehåll, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

I en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter i lördags, uppmanade Svenskt Friluftsliv och sex andra ideella organisationer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att i nära samverkan med civilsamhällets organisationer lägga fram förslag om hur de ideella föreningarnas särart och ställning kan hävdas i förhållande till relevant lagstiftning. Frågan handlar om hela den ideella sektorns och det svenska föreningslivets framtid.

Men det går att åstadkomma mycket redan nu.

 Folkpartiet bör lyssna till sin allianspartner Moderaterna och låta friluftslivet ta del av det så kallade idrottslyftet. På så sätt skulle vi inom friluftslivet få de resurser som vi så väl behöver för att kunna vara en aktiv del av samhällsbygget, säger Stefan Nyström, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare information

Stefan Nyström, ordförande för Svenskt Friluftsliv, 070-844 88 75

Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47


Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemsskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är positivt att Folkpartiet nu tydligt sätter ett stort värde på det svenska föreningslivet. Nu gäller det bara att fylla de vackra orden med innehåll.
Ulf Silvander, Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.