Fortsatt positiva tongångar om friluftslivet från Moderaterna

När Moderaternas stämma i höstas beslutade att en översyn av det så kallade Idrottslyftet ska göras för att se över förutsättningarna att inkludera en större bredd av aktiviteter i satsningen – däribland friluftsaktiviteter - var det ett mycket klokt och välkommet beslut.

I samband med partiets Sverigedagar som just nu pågår i Göteborg, fortsatte diskussionerna på den inslagna vägen. Inte minst vid seminariet ”Hur stärker vi sammanhållningen i samhället”, var tongångarna positiva till friluftslivets roll och stora potential.

- Det är mycket välkommet att det största regeringspartiet är fortsatt positiva till att ge friluftslivets bättre resurser.  Det visar att de har förstått vilken stor betydelse som friluftslivet har i det svenska samhället, säger Stefan Nyström, Ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Under de senaste två mandatperioderna har anslaget till det svenska friluftslivet i praktiken legat stilla. Det har lett till att friluftsorganisationerna idag lider av en akut brist på resurser. Svenskt Friluftsliv tvingas därför hela tiden säga nej till ansökningar om projekt och aktiviteter som skulle kunna göra stor samhällsnytta, men som nu aldrig blir verklighet.

- Moderaternas förslag från stämman i höstas, skulle, om det blir verklighet, ge oss möjlighet att förändra unga människors liv. Vi skulle kunna bidra till att ännu fler fick komma ut i naturen. Vi skulle kunna hjälpa till med integrationen av nyanlända. Vi skulle kunna utbilda (än mer än vad vi mäktar med nu) i allemansrätt och allemansvett. Vi skulle kunna bidra till en ökad förståelse av miljöproblematiken och mycket, mycket mer. Vi står redo, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor.

För ytterligare information
Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv, 070-844 88 75

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket välkommet att det största regeringspartiet är fortsatt positiva till att ge friluftslivets bättre resurser. Det visar att de har förstått vilken stor betydelse som friluftslivet har i det svenska samhället.
Stefan Nyström, Ordförande för Svenskt Friluftsliv