Sylvia Nylin till Svenskt Friluftslivs styrelse

Vid årsstämma den 17 april valdes Sylvia Nylin, biträdande generalsekreterare och kommunikationschef på Svenska Turistföreningen, in i Svenskt Friluftslivs styrelse.

- Sylvia har lång erfarenhet av att utveckla organisationer och har specialistkompetens inom kommunikation och tillför precis den kompetens som vi är i behov av, säger Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv.

- Det är extra roligt att bli invald i Svenskt Friluftsliv styrelse då friluftsliv är en av framtidens stora trender inom turism. Att balansera mellan ideella och kommersiella intressen är en viktigt fråga för friluftslivets organisationer och det är frågor som jag är väldigt engagerad i, säger Sylvia Nylin.

Sylvia Nylin har en lång bakgrund från såväl näringslivet och den icke vinstdrivande sektorn. Förutom sin nuvarande roll på STF har hon arbetat som bland annat generalsekreterare/vd på Sveriges Informationsförening och som kommunikationschef på Skandia och Telia.

2011 har för Svenskt Friluftslivs del präglats av det arbete som Naturvårdsverket genomfört för att konkretisera de tio mål som formulerats i regeringens friluftspolitiska proposition.

- Svenskt Friluftsliv har varit mycket engagerat i detta arbete och vi hoppas att regeringen nu beslutar om dessa tio mätbara mål för friluftslivet, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

2011 var också första året som Svenskt Friluftsliv fördelade de statliga medlen, 28 MSEK, till friluftslivets organisationer. Fördelningen genomfördes i januari 2011 av den externa kommitté som Svenskt Friluftsliv tillsatt.

Vid årsstämman valdes följande styrelse: Stefan Nyström (ordf.) omval, Marie Stenseke omval, Per Klingbjer nyval samt Sylvia Nylin nyval. Ta del av årsstämmoprotokollet på www.svensktfriluftsliv.se.

För ytterligare information
Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv, 070-844 88 75
Sylvia Nylin, 073-274 21 83
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47
För bilder och mer information: www.svensktfriluftsliv.se, www.svenskaturistföreningen.se

Fakta om Svenskt Friluftsliv
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar