1000 röster om svenska sjukvården

Idag presenterar Svenskt Kvalitetsindex hur medborgarna (patienter och allmänheten) har för uppfattning kring den svenska sjukvården. Samtidigt så har en nationell medarbetarstudie genomförts där sjukvårdspersonalens situation har belysts. Resultaten har använts som grund i den paneldebatt som idag genomförts i Almedalen.

 Om SKI:s seminarium i Almedalen.

I debatten om kvalitet i vården glömmer vi ofta bort de allra viktigaste, patienterna och medarbetarna. Både den som ger och får måste höras. Svenskt Kvalitetsindex undersöker upplevelsen av vården från både patient- och medarbetarperspektivet. Vilken kvalitet håller sjukvården? Vi presenterar 1000 röster med svar på: • Hur skiljer sig patienternas kontra medarbetarnas uppfattning av kvalitet?  • Vad är klagar man främst på inom sjukvården? • Hur upplever anställda inom vården sin situation i jämförelse med anställda inom andra sektorer? • Är svenskarna villiga att betala för bättre vård? Representanter från Vårdföretagarna, Vårdförbudet och offentlig sektor diskuterar vården utifrån patienternas och medarbetarnas perspektiv.

Medverkande: Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör, Vårdföretagarna. Anna Andersson, Vice ordförande, Vårdförbundet. Martin Andreasson, Regionråd i opposition, Moderaterna. Dag Larsson, Oppositionslandstingsråd, Socialdemokraterna. Daniel Ewerman, VD, Transformator design.  

Presentationen från denna går att hämta ned nedan.

Johan.Parmler@kvalitetsindex.se  Tel: 46 (0) 731 51 75 98,

David.Sjoberg@kvalitetsindex.se Tel: 46 (0) 739 39 32 47

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar.

Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Om oss

Svenskt Kvalitetsindex AB

Prenumerera

Dokument & länkar