Allt större kvalitetsskillnader i sjukvården enligt patienterna

Samtidigt som patienterna har en allt mer positiv upplevelse av sjukvården ökar skillnaderna i upplevelsen mellan patienter som använder sjukvård i privat regi kontra offentlig regi.

De största skillnaderna i upplevelsen gäller hur man upplever informationen om sin sjukdom eller sina problem och behandlingen, patienter i privat regi är betydligt mer nöjda med detta och upplever samtidigt att väntetiderna är kortare och att tillgängligheten är bättre. Man upplever det enklare att vara patient i privat regi.

Patienter i privat regi är därför nöjdare och mer benägen att rekommendera den sjukvårdsinrättning man besökt. Men det finns områden där skillnaderna är obefintliga eller mycket små. Oavsett vilken regi sjukvården drivs i upplever patienterna att deras förväntningar uppfylls i samma utsträckning, man bedömer den medicinska personalens kompetens likvärdigt och likaså sjukvårdsinrättningens moraliska ageranden.

NÖJDHET
 Patienter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sjukvård - Offentlig 69,5 70,7 70,1 73,0 69,5 68,6 72,0
Sjukvård - Privat 73,7 74,4 76,2 74,3 74,3 71,0 77,4

Johan.Parmler@kvalitetsindex.se Svenskt Kvalitetsindex Box 3353 SE-103 67 Stockholm Tel: 46 (0) 731 51 75 98,

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar.

Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Om oss

Svenskt Kvalitetsindex AB

Prenumerera