Svenskt Kvalitetsindex i Almedalen  Nöjda medarbetare - Vägen till en attraktiv och effektiv organisation

Den 8 juli kl 10.00 presenteras Svenskt Kvalitetsindex den nationella studien av svensk arbetsmarknad 2010. Frågor som särskilt belyses är

Nöjda, motiverade och engagerade och välmående medarbetare - hur får vi det?

Vart i landet är man mest nöjd?

Hur stor är skillanden mellan privat och offentlig sektor?

Hur viktigt är anställningstrygghet för de yngre medarbetarna?

Särskild fördjupning presenteras kring utbildningsväsendet.

Resultaten kommenteras av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Föreningen Svenskt Företagshälsovård.

För ytterliga information kontakta

Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se

Jonas Larsson, Analytiker, telefon: 070 837 53 33, e-post: jonas.larsson@kvalitetsindex.se

Sara Pärssinen, Analytiker, telefon: 072 200 51 71, e-post: sara.parssinen@kvalitetsindex.se 

 

Johan.Parmler@kvalitetsindex.se Svenskt Kvalitetsindex Box 3353 SE-103 67 Stockholm Tel: +46 (0) 731 51 75 98

Om oss

Svenskt Kvalitetsindex AB

Prenumerera