Svenskt Kvalitetsindex om Försäkring 2015

SKI om försäkring

Försäkringskunderna är totalt sett något mindre nöjda. Årets stora förbättring ser vi inom pensions-/livförsäkring med en ökning på nästan 3 enheter. - Det är särskilt kundernas kunskap och ökade engagemang i sin pension som står bakom årets uppgång, säger Johan Parmler VD på Svenskt Kvalitetsindex.

Bland sakförsäkringskunderna så är det tydligt att andelen klagomål ökat. Klagomål är annars något den här branschen varit förskonad ifrån. Nu ser vi dock tydligt att dessa ökar. Bland sakförsäkring företagskunderna toppar Folksam och If klagomålen med mer än 1 av 10 kunder haft anledning att klaga.   En fråga som kommer upp som ett stort förbättringsområde för flera aktörer inom sakförsäkring är ”försäkringens tydlighet” dvs att kunden förstår och vet vilka villkor som gäller  och vad försäkringen täcker. - Att detta är något som måste bli bättre syns också på klagomålen där just kommentarer kring oklarheter kring vad som gäller inom ramen för försäkringen dyker upp, säger Johan Parmler.

Försäkringsförmedlare skapar mervärde

Företagskunder som använder en försäkringsförmedlare är fortsatt nöjdare jämfört med de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag. Detta är en trend som vi har i flera år. - En del av förklaringen till att försäkringsförmedlare får väldigt höga betyg inom service och proaktivitet, säger Johan Parmler.

Företagen för tjänstepension – faller tillbaka på gamla nivåer
Något som särskilt noterades förra året vara att nöjdheten bland företagskunderna till tjänstepensionsleverantörer ökade relativt mycket. En orsak var bland annat att  bilden av dem som ansvarsfulla bolag ökat, vilket vi nu ser har gått tillbaka men också att man har svårt att möta kundernas faktiska behov

Johan.Parmler@kvalitetsindex.se Svenskt Kvalitetsindex Box 3353 SE-103 67 Stockholm Tel: 46 (0) 731 51 75 98,

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar.

Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Om oss

Svenskt Kvalitetsindex AB

Prenumerera

Dokument & länkar