21,5 procent av unga arbetslösa i Norrbotten visar nya SCB-siffror

Arbetslösheten bland unga i Sverige är fortsatt hög, visar nya siffror från SCB. I nära hälften av länen är mer än en fjärdedel av de unga arbetslösa. Norrbotten ligger något lägre än snittet för Sverige som helhet, men fortfarande på en alldeles för hög nivå.

Det är ren galenskap att vi slarvar bort en hel generation på det här viset. Att unga får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är oerhört betydelsefullt, men det kräver att förutsättningarna för att anställa unga förbättras. Höga ingångslöner, rigida turordningsregler och en arbetsförmedling som i dess nuvarande roll inte klarar matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande, är några av de hinder som motverkar ungas inträde på arbetsmarknaden, säger Jan-Olov Nordström, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Vi får inte glömma bort att det är i företagen jobben skapas för unga. I kommuner med gott företagsklimat ser vi att fler unga lämnar utanförskapet och kommer in på arbetsmarknaden. Norrbotten har något lägre arbetslöshet än snittet men bara under förra året gick 3360 unga arbetslösa i länet, här finns det mycket att vinna på ett aktivare arbete med det lokala företagsklimatet för att fler unga ska ha ett arbete att gå till.

Sammanställning av antal och andel arbetslösa ungdomar (15-24 år) per län år 2012: http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00035/Antal_och_andel_arbe_35580a.pdf

”Ska ingångslön bli slutlön?”, ny rapport från Svenskt Näringsliv: http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00035/Ska_ing_ngsl_n_bli_s_35552a.pdf 

Kontakt: Jan-Olov Nordström, regionchef Svenskt Näringsliv, tel. 070-559 36 63.

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar