Arbetslösheten biter sig fast

Svensk ekonomi fortsätter att tyngas ner av de skuldtyngda ekonomierna i södra Europa. I synnerhet industriföretagen fortsätter att skära ner. Arbetslösheten ökar under året, vilket leder till en frånkoppling av stora grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden. Prognosen för tillväxten i Sverige 2012 ligger kvar på 0,2 procent.

Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet, som har titeln ”Frånkoppling”.

–  Skuldkriser tar lång tid att lösa upp. Den finansiella turbulensen i höstas har lett till en rejäl konjunktursvacka som drabbar oss nu. Typiskt är också att arbetslösheten når en topp ytterligare ett halvår senare, vilket är vad som kommer dominera den svenska ekonomins utveckling i år, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

De krisdrabbade medelhavsländerna har långt kvar till en stabilisering av sina ekonomier. Sparpaket, reformer och utlåning från ECB har dock bidragit till att de mer väl fungerande ekonomierna i norra Europa inte drabbas fullt lika hårt av krisländernas problem. För Sverige och andra länder kommer konjunkturen dock under överskådlig tid att dämpas av risken för ytterligare finansiell turbulens. Många svenska hushåll har också växande skulder och håller fortsatt hårt i plånboken.

Rapporten visar att gapet i sysselsättning ökar mellan utomeuropeiskt födda och svenska befolkningen som helhet. När sysselsättningen minskar med 1 procent i befolkningen minskar den med 3 procent bland de utomeuropeiskt födda. Den djupaste nedgången bland de utomeuropeiskt föddas sysselsättning sker i Kalmar, Gotlands, Gävleborgs och Skåne län.

–  För att de jobb som skapas i högkonjunktur ska bestå när ekonomin vänder nedåt måste kommunerna förbättra det lokala företagsklimatet. Brister i företagsklimatet blir särskilt kännbara för människor med bakgrund i andra länder, som snabbare än andra drabbas av arbetslöshet i lågkonjunkturer, säger Stefan Fölster.

Bilaga: Tabell över försörjningsbalansen 2011-2013.

För ytterligare information:
Stefan Fölster, chefekonom,
stefan.folster@svensktnaringsliv.se, 08-553 431 60
Svenskt Näringslivs pressjour, 08-55 34 30 01.

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar