Avfallsfrågan måste hanteras av näringslivet!

Avfallsfrågan måste hanteras av näringslivet! I dag presenterar Sinikka Bohlin sin utredning om översyn av producentansvaret. En av utredningens viktigare frågor har varit om huvudmannaskapet ska läggas över på kommunerna, men utredningen slår fast att det ska ligga kvar på producenterna. - Utvecklingen måste fortsätta att gå i riktning mot ökad effektivitet och konkurrens på återvinningsmarknaderna. Producentansvaret får därför inte kommunaliseras, det vore att ta flera steg tillbaka. Avfallshantering och återvinningsarbete är redan i hög grad affärsdrivet. Det är en utveckling som måste fortsätta och uppmuntras, säger Återvinningsindustriernas VD Annika Helker Lundström, som varit expert i utredningen. - Det är glädjande att utredningen så tydligt betonar vikten av konkurrens inom producentansvarssystemen. Det ligger helt i linje med vår uppfattning. Materialbolagen ska arbeta för att undanröja både insamlingsmonopol och beställarmonopol. Vi välkomnar också förslaget att Konkurrensverket ska se över producentansvaret utifrån konkurrensaspekter, säger Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, utvecklingsansvarig vid Svenskt Näringsliv. Utredningen föreslår bland annat att branschföreningarna ska intensifiera sina insatser för att öka användningen av återvunnen råvara. - Det finns stora vinster för näringslivet genom ökad användning av återvunnen råvara, säger Annika Helker Lundström. - Vi uppmanar nu näringslivet att se över möjligheterna att använda och efterfråga återvunnen råvara i komponenter och produkter som ett led i deras affärsdrivna arbete med hållbar utveckling, säger Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist - Den Bohlinska utredningen är ett föredöme för hur utredningar bör bedrivas - en tät och kontinuerlig dialog med aktörerna, med målet att nå resultat på frivillig väg, avslutar Annika Helker Lundström. För mer information, kontakta Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 16 Annika Helker Lundström, Återvinningsindustrierna, tfn 08-783 83 40 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 0708-69 80 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar