Avtal på märket och viktiga steg mot en bättre fungerande arbetsmarknad

Det är positivt att handeln kommit överens om ett avtal som ryms inom ramen för det av industrin satta märket om 2,6 procent. Även om avtalsnivån är hög mot bakgrund av läget i ekonomin och branschen så är det ett balanserat avtal där båda parter har fått flera av sina krav tillgodosedda. Särskilt viktigt är de förbättringar som gjorts som innebär att det kommer bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Medlarna har beräknat de avtalsmässiga förbättringarna till ett värde som gör att avtalet hamnar på 2,6 procent. I huvudsak handlar dessa förbättringar om lägre ökningar av minimilöner som innebär att de höjs med 50 respektive 80% av avtalat utrymme för övriga. Förbättringar görs också i form av utökad flexibilitet vad gäller förläggning av arbetstiden som gör att man från sin heltid kan gå upp och ner med hela 9 timmar per vecka, vilket sänker kostnaden för extrapersonal och övertid. Dessutom införs en ny anställningsform med lägre lön, 75 procent av lönen för en 18-åring, som förbättrar ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få ett års praktik och större chans till jobb.

Handeln tar här ett stort ansvar för att förbättra svensk arbetsmarknad genom att hålla lägstalönerna på en nivå som gör det billigare för arbetsgivare att anställa. Den modell för yrkespraktik man kommit överens om kommer kunna ha stor betydelse för ungas möjligheter att få sitt första jobb och relevant yrkeserfarenhet för framtiden. Inte minst eftersom handeln är en viktig instegsbransch för unga.

Vi har stora förhoppningar om att den ungdomsmodell som handeln kommit överens om blir riktlinje även för avtal på andra områden.  

För att säkerställa konkurrenskraften i svensk ekonomi ska märket självklart hållas även fortsättningsvis i kommande förhandlingar. I de fall endera part vill överskrida märket så är modellen att man måste ge något av reellt värde tillbaka. Vi vill inte tillbaka till tiden före 1997 med galopperande löneökningar, höga räntor och luft i medarbetarnas plånböcker på grund av hög inflation, säger Christer Ågren.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera