Bättre vård med it-baserad matchning

​Svenskt Näringsliv föreslår idag att man testar ett system där man kopplar ihop olika vårdgivare till en nationell databas där remitterande läkare lätt kan se var det finns ledig kapacitet för att genomföra ett ingrepp. Det innebär att vårdköerna kan kortas.

– Bristen på matchning mellan behov och kapacitet gör att vårdens resurser används dåligt och att patienter orsakas onödigt lidande, säger Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig på Svenskt Näringsliv.

Idag finns ledig kapacitet i en del landsting och långa köer i andra. Det saknas fungerande system där man kan se var den lediga kapaciteten finns och där man på ett enkelt sätt kan boka in tider för undersökningar eller operationer. Svensk sjukvård håller hög internationell standard men tillgängligheten i vården är dålig.

– Det finns mycket kvar att göra när det gäller att höja kvaliteten inom vården och använda resurserna mer effektivt. Vårt förslag är ett steg mot en gemensam vårdmarknad med fungerande konkurrens, säger Anders Morin.

I Dalarna och Gävleborg har man långa väntetider när det gäller hjärtundersökningar. Samtidigt finns det lediga resurser inom just det området i närliggande landsting. Med det föreslagna systemet skulle man enklare kunna slussa patienter till andra vårdgivare och korta vårdköerna. På sikt innebär ett sådant system också ökade möjligheter att ta emot patienter från andra länder.

Förslaget leder också till mer transparens i vårdkedjan vilket ökar incitamenten att arbeta med effektiviseringar och det ger patienterna bättre möjlighet att själva påverka sin vårdsituation.

Läs hela rapporten på www.svensktnaringsliv.se

Ytterligare information:

Anders Morin, tfn 070-568 80 87

Peter Isling, presschef, tfn 070-364 30 19

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera