Budgeten är en välkommen och nödvändig injektion för Sverige

– Regeringen prioriterar åtgärder som inte bara stimulerar ekonomin kortsiktigt utan också ger långsiktigt goda effekter för jobben och tillväxten. Ambitionsnivån kunde dock vara högre, inte minst när det gäller att åtgärda skadliga skatter såsom värnskatten och kapitalinkomstskatten. Det säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i sin budgetkommentar.

– Det är bra att regeringen nu väljer att utnyttja delar av allt det överskott man har samlat i ladorna för att stimulera ekonomin och sysselsättningen. Regeringen stimulerar ekonomin genom nya reformer på 32 miljarder kronor. Detta utöver de 6 miljarder man tidigare har aviserat ska gå till att sänka de sociala avgifterna för yngre arbetskraft.
– Särskilt med tanke på turbulensen på finansmarknaderna är den här budgeten en välkommen och nödvändig injektion för Sveriges ekonomi.
– Det är positivt att stora delar av reformerna läggs på skattesänkningar. Det handlar om utökat jobbavdrag och höjd brytpunkt för statlig beskattning. För företagen sänks arbetsgivaravgiften och egenavgiften. Bolagsskatten sänks och det blir lättnader i fåmansbeskattningen. Företagen får också lättare att göra direktavskrivningar för inköp av datorer och inventarier upp till ett halvt prisbasbelopp. Det minskar den administrativa bördan för företagen.
– Sänkningen av arbetsgivaravgiften från 32,42 till 31,42 procent är välkommen som ett första steg och vi ser fram emot fler och större generella sänkningar. Det är välkommet att även egenavgiften, som betalas av enskilda näringsidkare och handelsbolag, sänks på motsvarande sätt från 30,71 till 29,71 procent. Det är viktigt för mindre företag, för nystartade och för alla som vill växa.

Sänkningen av bolagsskatten från 28 till 26,3 procent kan ses mot bakgrund av den internationella utvecklingen mot lägre bolagsskatter, där EU-snittet för närvarande ligger på 23,6 procent.

För mer information kontakta:
Lars Jilmstad, presschef, 08-553 43 050

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar