Christer Ågren ny vVD i Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs styrelse har idag utsett Christer Ågren till ny vVD i Svenskt Näringsliv. Han kommer att efterträda Jan-Peter Duker och kommer i likhet med denne också att vara VDs ställföreträdare.
Christer Ågren kommer i Svenskt Näringslivs ledning att ansvara för arbetsgivarefrågorna.

Ågren kommer att lämna Stora Enso i vars koncernledning han suttit sedan 1999 med ansvar för bland annat HR-frågor. Han var åren 2001 – 2006 placerad i London och har efter återkomsten bland annat varit Sverigechef för företaget. Han började arbeta i Stora 1993.

Han var ordförande för Skogsindustriernas styrelse 2006 – 2008 och satt då också i Svenskt Näringslivs styrelse. Han deltog bland annat i ITP-förhandlingarna och i avtalsförhandlingarna 2007.

Tidigare har han arbetat för Ericsson, SAS och ITT Flygt.

- Jag är mycket glad över att nu knyta en så sakkunnig och erfaren ledare till Svenskt Näringsliv, säger Svenskt Näringslivs VD, Urban Bäckström.

- Det känns mycket stimulerande att börja på Svensk Näringsliv och jag ser verkligen fram emot att få ta aktiv del i att utveckla arbetet med arbetsgivarfrågor, ett område som är av största vikt för företagsklimatet i Sverige, säger Christer Ågren.

Ågren kommer att börja arbeta på Svenskt Näringsliv under hösten och kommer att efterträda Duker som vVD i samband med att huvudavtalsförhandlingarna med LO och PTK avslutas, dock senast vid utgången av mars månad 2009.

Pressträff: Media ges tillfälle att träffa Ågren vid en pressträff i dag, fredag 19 september kl 13.30. Plats: Svenskt Näringslivs pressrum, Storgatan 19.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar