Det "nya" näringslivet i högsta grad beroende av de "traditionella" företagen

Det "nya" näringslivet i högsta grad beroende av de "traditionella" företagen Svenskt Näringsliv presenterar idag en rapport om snabbväxande företag i tjänstesektorn. Rapporten bygger på enkäter och statistik från drygt 400 företag. De företag som ingår i undersökningen klassas som snabbväxande eftersom de minst har tredubblat antalet anställda under de senaste tre åren. - Tillväxtföretagens expansion drivs i hög grad av "traditionella" företag inom industri och tjänstesektor. Det visar hur felaktigt det är att dela upp företag i "gamla" och "nya" ekonomier. Allt hänger ihop, säger Eric Morell, en av rapportens författare. Det går också att notera att tillväxtföretagen, till skillnad från vad man kanske tror, är hemmamarknadsberoende. Endast tio procent av försäljningen utgörs av export. - Tillgång till utbildad arbetskraft har varit av vikt för företagen och deras expansion. Men också nya lönesystem, som kopplar företagets framgång till de anställdas lön, säger Lars Jagrén, rapportens andra författare. Utbildnings- och skattepolitiken, liksom hur lönebildningen anpassas till lokala förhållanden blir därmed allt viktigare. Några slutsatser från rapporten: · Det råder en stark koncentration till Stockholmsregionen - där mer än vartannat tillväxtföretag finns. · Tillväxtföretagen är kunskapsintensiva - i över 50 procent har en tredjedel av medarbetarna teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning. · Hemmamarknaden är viktigast - exportens andel är mindre än tio procent. · Närmare hälften av företagen har nya belöningsformer, som options- eller bonussystem - och dessa omfattar i stort sett alla anställda. · Tillväxtföretagen är beroende av det "traditionella" näringslivet - den viktigaste kundsektorn är industrin som står för 34 procent av företagens försäljning. Läs eller ladda ned hela rapporten på: http://www.svensktnaringsliv.se/attachments/3400_Snabbvaxande_foretag.pd f För mer information, kontakta Lars Jagrén, rapportförfattare, tfn 08-553 431 59 / 0705-68 80 43 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00310/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar