Dumt stoppa privata sjukhus

Dumt stoppa privata sjukhus Regeringen och dess stödpartier har bestämt att landstingen inte ska få överlåta driftansvaret för ett sjukhus till privata entreprenörer om de drivs med vinstsyfte. En sådan entreprenör ska inte heller få ta emot privata försäkringspatienter. Detta trots att erfarenheten visar att drift i landstingens egen regi inte är någon som helst garanti för bättre effektivitet och högre vårdkvalitet. På sikt hotar man också den privat drivna primärvården. Bakom regeringens dimridåer med prat om "gräddfiler i vården" döljer sig allvarliga principiella angrepp på näringsfriheten. - Av allt att döma har de sjukhus som drivs av privata företag fungerat väl. Kostnaderna för den enskilde patienten är densamma och landstinget har kvar sitt myndighetsansvar för vårdens tillgänglighet och kvalitet. Personalen är enligt alla gjorda undersökningar mer nöjd med sin privata arbetsgivare än med de offentliga. Denna utveckling skall nu stoppas med tvångsmedel, säger Olof Erixon, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv. Näringslivet vill ha en effektiv sjukvård. En sådan bidrar till friskare människor och ger också dem som arbetar i vården möjlighet att skapa mervärden, t.ex. genom ett ökat företagande. Ett ökat företagande som kan ge exportmöjligheter, ofta i samarbete med svenska företag i när liggande branscher. Det finns också en bred enighet om att vården i grunden skall vara skattefinansierad, likvärdig över landet och ges efter behov. Den offentligt finansierade vården har problem i form av skenande kostnader och bristande tillgänglighet. För att möta dessa har privata vårdföretag engagerats i driften. Landstingssjukhus drivna av privata företag på uppdrag är än så länge en marginell företeelse, med S:t Görans sjukhus i Stockholm och Simrishamns sjukhus som ett par exempel. - Sjukvårdens problem lär inte blir lättare att lösa med regeringens metod, konstaterar Olof Erixon. De positiva effekterna av konkurrensutsättning kommer inte att stå till buds, och målet om en god skattefinansierad vård för alla blir därigenom svårare - inte lättare - att uppnå. Dessutom lär regleringen bara öka allmänhetens oro för en bristfälligt offentlig vård och, som en konsekvens, öka anslutningen till privata sjukvårdsförsäkringar. "Gräddfilerna" - enligt regeringens synsätt - kommer alltså snarast att öka i stället för att minska. Vi tycker att det är sorgligt att regeringen och dess stödpartier valt att sätta på sig skygglappar inför de verkliga problemen i vården. För mer information kontakta: Olof Erixon, konkurrensexpert, tfn 08-553 430 46 /070-347 72 82 Joakim Bogdanoff, konkurrensexpert, tfn 08-553 432 12 /0703 45 64 52 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 070-880 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT00240/wkr0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar