Euron dominerar i de svenska företagen

Euron dominerar i de svenska företagen Nära fyra femtedelar (78 procent) av de stora svenska företagens fakturering till euroländerna sker nu i den gemensamma valutan euro. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort. - Svenska företag har anpassat sig till den nya marknadssituationen med en dominerande valuta i vårt närområde. Samtidigt utsätts svenska företag ständigt för en valutarisk då de använder euron. Enda sättet att få samma spelregler som konkurrenterna är att också Sverige inför den gemensamma valutan, kommenterar Jonas Frycklund, EMU-ansvarig vid Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv mäter årligen svenska storföretags användning av euro. Årets enkät visar en fortsatt ökning. Av storföretagens fakturering till euroländerna sker nu i genomsnitt 78 procent i euro. Det kan jämföras med 62 procent för ett år sedan. Störst är andelen eurofakturering inom konsumtionsvaruindustrin, 85 procent. Lägst är andelen inom byggmaterialindustrin, 44 procent. - Extra intressant med årets undersökning är att euron ökar så starkt inom råvaruindustrin, en sektor som traditionellt har varit dollardominerad, men där bilden nu håller på att förändras. Mer än två tredjedelar (69 procent) av faktureringen i råvaruindustrin sker nu i euro, avslutar Jonas Frycklund. Om undersökningen: Fråga: Hur stor andel av Er fakturering till euroländerna sker i euro? Byggmaterialindustrin 44 % Insatsvaruindustrin 82 % Investeringsvaruindustrin 81 % Konsumtionsvaruindustrin 85 % Råvaruindustrin 69 % Fråga: Hur stor andel av Er fakturering till euroländerna sker i euro? 1999 17% 2000 24% 2001 62% 2002 78% Undersökningen genomfördes inom ramen för Svenskt Näringslivs planenkät. Urvalet var 279 stora medlemsföretag och svarsfrekvensen 45 procent. Undersökningen genomfördes mars-juni 2002. För mer information, kontakta Jonas Frycklund, EMU-ansvarig, tfn 08-553 431 62 / 070-568 80 27 Sylvia Shahin, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar