Färre företagsamma i 111 kommuner

För första gången på tio år ökar inte andelen företagsamma människor i Sverige. Särskilt oroande är att de unga företagsamma blir färre i flertalet kommuner.

En orsak till att företagsamheten inte längre ökar är den svaga konjunkturen. I många kommuner har också konkurrensutsättningen av välfärdstjänster stannat av. Samtidigt har många banker blivit mer restriktiva i sin utlåning.

Dagens höga skattetryck gör det svårt att på egen hand spara ihop det kapital som behövs för att förverkliga en affärsidé.

Att färre unga driver företag är en tydlig varningssignal. Det är i hög grad de som kan skapa morgondagens företag och jobb, säger Carolina Brånby, ansvarig för företagsklimat på Svenskt Näringsliv.

Dessutom stod kvinnors företagande i stort sätt stilla under 2012. Även det är ett trendbrott eftersom kvinnors företagande ökade rekordartat under 2011.

– Kvinnor som driver företag är fortfarande klart färre i Sverige än i många andra europeiska länder. RUT-avdraget och införande av valfrihetssystem inom skola, vård och omsorg har varit mycket positivt för kvinnors möjligheter att driva egna företag, men nu är läget mer osäkert, konstaterar Carolina Brånby

Snabbast har den kvinnliga företagsamheten vuxit i Kronobergs län. Det är även Kronobergs län som uppvisar rikets högsta tillväxttakt av företagsamhet totalt under det senaste året.

Som företagsam räknas individer som har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.. Fakta om hur företagsamheten utvecklats på riks- och länsnivå finns här: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagsamhetsmatning/

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar