Fortsatt ökning av kvinnliga chefer

​Andelen kvinnliga chefer i näringslivet fortsätter att öka. Andelen kvinnor som arbetar som VD eller med övrigt ledningsarbete var 28 procent 2009, en ökning med en procentenhet sedan 2008. Sedan 1998 har andelen kvinnor med ledningsarbete ökat med en eller ett par procentenheter varje år. Under samma period har andelen kvinnor bland övriga anställda varit i stort sett oförändrad.

Det framgår av ny statistik från Svenskt Näringsliv baserad på uppgifter 2009 om 1,2 miljoner arbetstagare inom det privata näringslivet.

Inom samtliga chefskategorier, förutom VD och övrigt ledningsarbete även mellanchefer och arbetsledare, var andelen kvinnliga chefer 31 procent 2009, oförändrat sedan 2008. 2004 var andelen 23 procent.

Svenskt Näringslivs vice VD Christer Ågren är nöjd med tanke på att 2009 var ett mycket besvärligt år i många företag.

– De kvinnliga cheferna har behållit och i någon mån stärkt sin position under krisåret 2009. Det gäller även bland övriga anställda, där kvinnorna antalsmässigt har blivit något fler och männen rätt mycket färre.

– Över åren har kvinnorna gått starkt framåt. Det är positivt och visar att företagen får ett allt bättre underlag för att rekrytera kvinnor till de högsta positionerna i företagen.

Störst andel kvinnliga chefer finns inom varuhandel, hotell och restaurang där 47 procent av cheferna är kvinnor. De största ökningarna av andelen kvinnliga chefer har skett inom samfärdsel, från 23 procent 2004 till 35 procent 2009, och inom service, från 33 procent 2004 till 45 procent 2009.

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

Ytterligare information:

Peter Isling, presschef, tfn 08-553 430 10

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera