Fredrik Persson föreslås bli ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs valberedning föreslår att Fredrik Persson utses till ny styrelseordförande i samband med föreningens ordinarie stämma den 24 maj i år. 

– Fredrik Perssons breda näringslivserfarenhet, långa och starka engagemang inom Svensk Näringsliv, och med det driv och entusiasm han tagit sig an ordföranderollen sedan november, gör honom till den bästa personen att fortsätta leda styrelsens arbete i Svenskt Näringsliv, säger valberedningens ordförande Johan Ekesiöö.

– Jag är mycket hedrad över att få frågan att leda Svenskt Näringsliv, säger Fredrik Persson. 

– Ska vi klara de många utmaningar Sverige står inför måste vi ha ett företagsklimat i världsklass. Svenskt Näringsliv spelar en avgörande roll för att driva på för att företag och företagsamma människor i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar. Jag ser fram emot att leda det arbetet vidare och bidra till ett stärkt och moderniserat Svenskt Näringsliv som kan flytta fram positionerna i samhällsdebatten ytterligare, säger Fredrik Persson. 

Fredrik Persson har suttit i styrelsen för Svenskt Näringsliv sedan 2009 och utsågs till ordförande i november 2017 efter att Leif Östling lämnade ordförandeposten.

Fredrik Persson har varit VD för Axel Johnson AB. Han är idag styrelseordförande i JM och Internationella Handelskammaren i Sverige samt bland annat ledamot i styrelserna för Electrolux och Hufvudstaden.


För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,8 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/  Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera