Globaliseringsforum: 500 lärare i samtal om globalisering

Globaliseringsforum: 500 lärare i samtal om globalisering Svenskt Näringsliv och Utrikespolitiska Institutet arrangerar den 29-30 oktober Globaliseringsforum för gymnasielärare i samhällskunskap. Konferensen hålls på Aula Magna, Stockholm Universitet och startar den 29 oktober klockan 12.30. Svenskt Näringsliv och Utrikespolitiska Institutet har båda unika erfarenheter av arbete och villkor på den globala arenan. Globaliseringsforum skall ge gymnasielärare direkt tillgång till den pågående diskussionen om globaliseringens innebörd och villkor. - Vi vill ge lärarna möjlighet att möta inspirerande föreläsare som beskriver den nya rörligheten för människor, företag och kapital. Att stärka synen på frihandel och öppenhet i svensk och europeisk debatt samt att bidra till att göra Sverige och EU till starka aktörer för liberalisering av det internationella utbytet av varor, tjänster, människor och kapital är för oss centrala frågor, säger Allan Åberg projektledare på Svenskt Näringsliv. Under två dagar kommer 500 lärare från hela landet att samlas i Aula Magna på Stockholms universitet för att få lyssna på och ställa frågor till bland andra Electrolux koncernchef Michael Treschow, utrikesutskottets ordförande Viola Furubjelke, författaren Lasse Berg och kommerskollegiums generaldirektör Peter Kleen. - Vi anordnar varje år vid den här tiden fortbildning för lärare. Efter några år när EU och dess utveckling stått i centrum för vår verksamhet, har vi denna gång mött förväntningar och önskemål om att vi skulle ta upp globaliseringsfrågorna, säger Anders Mellbourn chef för Utrikespolitiska Institutet. Globaliseringsforum ger oss här större kontakter och möjligheter än vad vi själva skulle ha kunnat åstadkomma. I samband med konferensen arrangeras ett antal workshops för lärare och en minimässa med bland andra Amnesty, AISEC och SIDA. Utrikespolitiska Institutet håller tre fördjupningsseminarier om Afrika, Öst- och Centraleuropa och om Asien. Programmet i dess helhet kan läsas på webben: http://213.131.156.40/index.asp?565 Journalister är välkomna till Globaliseringsforum. För mer information kontakta: Anders Ydstedt, Svenskt Näringsliv, tel 0703-45 65 50 Fredrik Karlsson, presschef, 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00890/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00890/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar