Hur gör våra grannländer?

Hur gör våra grannländer? Möjligheterna till tillväxtvänliga reformer i Sverige är stora, liksom potentialen för en uthålligt högre tillväxttakt framöver. Det visar Svenskt Näringsliv i en ny rapport som jämför Sverige med Tyskland, Finland och Danmark i fråga om sjukfrånvaro, entreprenörskap samt arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter Rapporten jämför Sverige med Finland, Tyskland och Danmark på områdena sjukfrånvaro, entreprenörskap, arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter. Områden som alla är viktiga för möjligheterna att skapa ekonomisk tillväxt. - En mer tillväxtvänlig politik på dessa områden skulle kunna ge ett reformutrymme på åtskilliga miljarder kronor samt skapa förutsättningar för tusentals nya jobb, konstaterar Fabian Wallen ekonom på Svenskt Näringsliv och en av rapportförfattarna. - De områden vi jämför nämns också särskilt i årets regeringsförklaring. Samma sak gäller de länder vår jämförelsen omfattar, understryker Johan Fall, skatteexpert och medförfattare till rapporten. Rapporten har överlämnats till regeringen, som underlag till de samtal som förs kring viktiga tillväxtfrågor. Genomgående är förhållandena i Sverige sämre än i de andra länderna. Den svenska sjukfrånvaron är till exempel väsentligt högre eftersom regelverk tillsammans med praktisk tillämpning ger svagare incitament för den enskilde. Och på skatteområdet har Sverige den hårdaste beskattningen av entreprenörer. - Sverige skiljer särskilt ut sig genom förmögenhetsskatten, som varken finns i Danmark eller Tyskland samtidigt som Finland har en betydligt mildare beskattning, som man dessutom bestämt sig för att sänka ytterligare, avslutar Johan Fall. Arvs- och gåvoskatterna är komplexa i samtliga länder och därför vanskliga att jämföra. Dock kan noteras att Sverige är det land som har de strängaste reglerna, sett till kombinationen av fribelopp och skattesats. Hela rapporten finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Johan Fall, nationalekonom, tfn 08 - 553 430 66 / 0705 - 68 80 96 Fabian Wallen, nationalekonom, tfn 08 - 553 431 56/ 0705-68 80 55 Anders Ydstedt, kommunikation, tfn 040 - 352 550 / 08 - 553 431 55 / 0703 - 45 65 50 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar