Invandring för tillväxt och nya jobb

Invandring för tillväxt och nya jobb Även om alla de som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden får jobb behövs arbetskraftsinvandring under de kommande åren. Det konstateras i rapporten Invandring för tillväxt och nya jobb som Svenskt Näringsliv presenterades vid ett seminarium i Visby på onsdagen. Rapporten presenterar också förslag på hur regler kan utformas för en ökad arbetskraftsinvandring. - Fler bör få komma till Sverige. Vill vi utveckla vårt välstånd måste vi vara fler som arbetar i Sverige. Men det handlar inte bara om ekonomi, utan också om vilket samhälle vi vill ha - ett öppet Sverige eller ett slutet land med murar mot omvärlden, säger Göran Tunhammar, VD i Svenskt Näringsliv. Trots hög arbetslöshet har många företag redan svårt att rekrytera medarbetare med rätt kunskaper. I den rekryteringsenkät som Svenskt Näringsliv presenterade för ett år sedan uppgav tre av fyra företag att de har haft rekryteringsproblem. Det innebär minst 25 000 jobb som inte skapats på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. På några års sikt kommer befolkningsutvecklingen att förvärra rekryteringsproblemen i både privat och offentlig sektor. Huvuddragen i Svenskt Näringsliv förslag: - En person som får ett anställningskontrakt eller ett erbjudande om jobb i Sverige ska omedelbart kunna få arbets- och uppehållstillstånd. - Myndigheterna ska i bedömningar om arbetstillstånd utgå ifrån företagens behov i kombination med vanlig vandelprövning. - Låt människor resa till och vistas i Sverige under tre månader för att söka arbete. - Flyktingar som väntar på besked om asyl skall, om de under väntetiden får ett arbete, ha samma rätt till arbets- och uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. - Medföljande, i regel make/maka, ska automatiskt få arbetstillstånd. - Utländska studenter ska få arbetstillstånd under och efter studier i Sverige. - Arbets- och uppehållstillstånd skall inte begränsas till en specifik befattning eller arbetsgivare utan vara generella. - Den som arbetat i Sverige under en längre tid bör få permanent uppehållstillstånd. - Det här är en viktig framtidsfråga för svenska företag och därmed för hela samhället. Vi behöver bli fler som vill vara med och ta Sverige tillbaks till toppen i välståndsligan, avslutar Göran Tunhammar. Hela rapporten finns på www.svensktnaringsliv.se För mer information, kontakta: Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert, tfn 0705-37 08 33 Stefan Fölster, chefekonom, tfn 0703-04 31 60 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar