Jens Spendrup föreslås bli ny ordförande i Svenskt Näringsliv

Jens Spendrup föreslås av valberedningen bli ny styrelseordförande i Svenskt Näringsliv efter Kenneth Bengtsson som planenligt lämnar sitt uppdrag i samband med föreningens ordinarie stämma den 23 maj i år.

– Jens Spendrup har en bakgrund, profil och ett nätverk som gör honom väldigt lämpad att leda Svenskt Näringslivs styrelse, säger valberedningens ordförande Signhild Arnegård Hansen.

Signhild Arnegård Hansen betonar särskilt Jens Spendrups gedigna entreprenörsbakgrund där han under åren byggt upp ett familjeföretag med idag ca 1200 medarbetare. Han har sedan länge spelat en viktig roll i den näringspolitiska debatten, bland annat i egenskap av tidigare ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse och arbetsutskott, som ordförande i Stockholms Handelskammare och på senare tid som ordförande i Företagarna.

– Jag är stolt och hedrad över att ha blivit nominerad till detta viktiga uppdrag, säger Jens Spendrup.

– Den svenska företagsamheten står inför en rad utmaningar. Den allt tuffare internationella konkurrensen ställer krav på våra beslutsfattare att våga genomföra nödvändiga reformer. Den fria företagsamheten är i vissa delar satt under hård press från politiskt håll. Svenskt Näringsliv spelar en central roll i att hantera dessa utmaningar och jag ser fram emot att leda detta arbete framöver, säger Jens Spendrup.

Val av ny styrelseordförande sker i samband med föreningen Svenskt Näringslivs ordinarie stämma torsdagen den 23 maj i Stockholm.

Jens Spendrup lämnar inom kort sitt uppdrag som ordförande i Företagarna.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera