Jobb- var god dröj

Jobb- var god dröj Sverige har en kraftigare konjunkturuppgång än många andra europeiska länder mätt i BNP, men en svagare utveckling än många andra länder på arbetsmarknaden. Gradvis väntas dock sysselsättningen stabiliseras. Det starka bostadsbyggandet är nu, efter tio års kräftgång, en konjunkturinjektion, framdriven av höga bostadspriser och låg ränta. - En kraftig exportökning utan motsvarande importökning ger Sverige ett betydande BNP-tillskott i år, Men exportindustin står också främst i ledet med rationalisering och utflyttning av jobb, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster. Trots den höga tillväxten kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå och sysselsättningen utvecklas trögt. Nästa år väntas arbetsmarknaden förbättras något, men risken är stor att den fortsätter att utvecklas sämre än i många andra europeiska länder. - För att en god ekonomisk tillväxt ska komma medborgarna till del bör även sysselsättningen utvecklas i en god takt. Där spelar småföretagen en viktig roll då sysselsättningsutvecklingen i dessa företag varit betydande, konstaterar Fölster. Ytterligare faktorer som dämpar den svenska sysselsättningsutvecklingen är att allt fler svenska företag har förlagt delar av sin verksamhet utomlands där arbetskraftskostnaden är väsentligt lägre. Utöver detta har sysselsättningsökningen försvagats av att fler människor övergår från långtidssjukskrivning till sjukersättning (tidigare förtidspension) och därmed lämnar sysselsättningsstatistiken. I ett särskilt avsnitt i rapporten: 'Den ihåliga tillväxten' analyseras det historiska sambandet mellan en återhämtning av konjunkturen och sysselsättningstillväxt i perspektiv av dagens ändrade förutsättningar. Hela rapporten finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 070-304 31 60 Göran Johansson-Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 431 03 / 070- 318 3103 Kirsten Åkerman, tf presschef, tfn 08-553 430 95 / 070-281 64 47 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT00070/wkr0001.pdf Pressmeddelande med tabell

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar