Kommuners hemsidor välkomnar inte företagare

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att landets 50 största kommuner saknar information på sina hemsidor om hur företagen kan sälja tjänster till kommunen. Bara två av tio kommuner berättar att de välkomnar privata utförare. Bäst på att kommunicera med företagare via sin hemsida är Nacka och Umeå.

Det framkommer i en ny undersökning som omfattar landets 50 största kommuner. Företagaren Monica Renstig har skrivit rapporten på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Ett bättre företagsklimat, fler företag och gärna fler kvinnliga företagare prioriteras av såväl regering och kommuner som Svenskt Näringsliv. Dock är det få av landets kommuner som använder sina hemsidor till att informera om alla de möjligheter som finns för såväl blivande som existerande företagare i att bli leverantör till kommunen. För att stimulera inte minst kvinnors företagande är det viktigt att informera om hur man gör för att exempelvis starta förskola, hemtjänstföretag eller knoppa av en verksamhet.


– Att förbättra det lokala företagsklimatet är ganska enkelt: Mer tillgänglig information på hemsidan riktad till företagen är ett stort steg på vägen, säger Birgitta Laurent, konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv.

I rapporten rankas kommunerna efter hur väl de uppfyller olika kriterier, exempelvis om det finns information om pågående upphandlingar och huruvida de upplyser om Lagen om offentlig upphandling. Jönköping, Haninge och Malmö får en bottenplacering. Bäst i test är Nacka och Umeå. Stockholm, som har ökad konkurrensutsättning som ett uttalat mål, kommer på fjärde plats.

– Ge oss företagare en marknad, är uppmaningen i denna rapport. Företagarna måste få en chans att visa på vilket sätt de skulle kunna driva olika kommunala verksamheter på bättre sätt. Först då kan välfärdstjänsterna utvecklas så att medborgarna får större möjligheter att köpa till tjänster som de vill ha, menar rapportförfattaren Monica Renstig.

Rapporten kan läsas i sin helhet på www.svensktnaringsliv.se.Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar