Konjunkturprognos - Adrenalinkick med högt pris

Adrenalinkick med högt pris Nästa år kommer den svenska ekonomin att få tre kraftiga adrenalindoser: Den försvagade växelkursen ger fortsatt draghjälp åt exportföretag. Regeringens valbudget ger en kraftigt expansiv finanspolitik med generösa utgiftsökningar samt skattesänkningar till hushållen. I kölvattnet på händelserna den 11 september har dessutom Riksbanken, precis som flertalet andra centralbanker, sänkt sin styrränta. Sammantaget får detta den svenska ekonomin att repa sig under slutet av 2002. Men adrenalinkicken har ett pris. Det visar den senaste konjunkturrapporten "Adrenalinkicken" från Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs första konjunkturprognos presenterades i augusti under rubriken "Nödlandningen". Då förutspåddes att konsumtionen skulle fortsätta att växa i låg takt. Bedömningen blev att BNP-tillväxten skulle bli 1,4 procent år 2001 och 1,5 procent år 2002. Bedömningen ansågs då av många vara överdrivet pessimistisk. -Den svenska ekonomin har under året försvagats mer än vad många tidigare förespått. Industrikonjunkturen väntas vända någon gång under senhösten nästa år, vilket betyder att adrenalindoserna inte kommer att ge avtryck i statistiken förrän år 2003, konstaterar Svenskt Näringslivs chefekonom, Stefan Fölster. Stefan Fölster menar att adrenalintillskott kan stötta tillfälligt, men priset är ofta en mer långvarig trötthet. -Kronsvängningar skapar risker för exportindustrin. En svag krona har också historiskt bromsat produktivitetsutvecklingen i näringslivet. Det finns dessutom risk för en importerad inflation som kan ge upphov till högre löneökningskrav, säger Stefan Fölster. Dessa faktorer tenderar att hämma vår långsiktiga tillväxtpotential. Det adrenalinpumpade Sverige kan klara matchen, men riskerar att förbli något vimmelkantigt. Rapporten innehåller vidare en strukturdel, i vilken Svenskt Näringsliv analyserar tillväxten i landets olika regioner. Stockholm visar sig vara det län som har haft den starkaste tillväxten under sista halvan av 1990- talet. Om man istället jämför tillväxten per capita visar det sig å andra sidan att Jönköping är det län som vuxit snabbast under perioden. Vidare görs en prognos över konjunkturläget i respektive region under de närmaste två åren. [REMOVED GRAPHICS] Rapporten finns att hämta på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 43160 / 070- 304 3160 Fabian Wallen, nationalekonom, Svenskt Näringsliv, tfn 08-553 431 56 / 070-568 80 55 Pär Henriksson, stab kommunikation, Svenskt Näringsliv, 08-553 430 93 / 070-266 30 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00210/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar