LO:s låglönekrav stänger ute de unga

LO:s låglönekrav skulle öka utanförskapet om de accepterades. LO ägnar sig dessutom åt vilseledande marknadsföring. Det som kallas ”jämställdhetspotter” är i själva verket en löneutjämning som ges till alla lågavlönade oavsett kön. 

De avtal som har träffats är höga i förhållande till tillväxttakten i ekonomin. I de pågående avtalsförhandlingarna kräver dessutom de förbund som ingår i LO-samordningen att avtalsområden med en snittlön lägre än 22 400 kronor ska få högre löneökningar än andra. Kravet kallas ”jämställdhetspott”. Men i praktiken skulle pengarna också i hög grad gå till män. På drygt 40 procent av de avtalsområden som omfattas av kravet på jämställdhetspott är männen i majoritet.

– Det LO kallar jämställdhetspott är i själva verket en förtäckt satsning för att jämna ut OECD:s redan mest utjämnade löner, konstaterar Christer Ågren, vice VD på Svenskt Näringsliv.

Inte heller LO:s bild av stora och ökande löneskillnader stämmer med verkligheten. Löneskillnaderna i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har länge varit konstanta. Sverige har förutom de mest utjämnade lönerna inom OECD också högre lägstalöner än de flesta andra länder. De höga lägstalönerna leder till höga trösklar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och gör i kombination med de små löneskillnaderna att Sverige är bland de länder som har lägst antal servicejobb, vilket bidrar till den höga ungdomsarbetslösheten.

– LO-förbundens krav på höjda lägstalöner skulle leda till ännu färre av de instegsjobb som är särskilt viktiga för unga och andra utsatta grupper.

– Människor fastnar inte i så kallade låga löner i Sverige idag, de allra flesta får snart högre lön när de väl kommit in på arbetsmarknaden. Den stora risken är i stället att inte få ett jobb och att hamna i utanförskapsfällan. De enklare jobben rationaliseras bort på grund av för höga ingångslöner. Utanförskapsfällan beror till stor del på den osolidariska sysselsättningspolitik som LO kallar solidarisk lönepolitik, säger Christer Ågren.

På Svenskt Näringslivs hemsida finns två nya studier som visar hur LO:s krav hindrar servicesektorns utveckling och slår ut instegsjobb.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar