Lunchseminarium om mångfald i arbetslivet

Lunchseminarium om mångfald i arbetslivet Torsdagen den 18 oktober ordnas ett lunchseminarium på temat "mångfald i arbetslivet". Detta seminarium är det första i en serie, arrangerat inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt "Mångfald i arbetslivet". Bakgrunden till projekt är att Svenskt Näringsliv ser en fortsatt utveckling av mångfalden som viktigt både för tillväxten och utvecklingspotentialen i stort. Mångfald i alla dess former bidrar till kreativitet och nytänkande som är nödvändigt för näringslivet liksom resten av samhället. Om 15 år minskar den arbetsföra befolkningen med cirka 20 000 personer årligen. En femtedel av den arbetsföra befolkningen har idag utländsk bakgrund. År 2015 handlar det om mer än var fjärde. Kvinnor kommer att stå för en allt större del av både arbetskraften och arbetstiden. Kraven på arbetslivet kommer att variera allt mer, mellan individer och mellan perioder i livet. Detta leder sammantaget till en ökande mångfald i arbetslivet. Svenskt Näringsliv vill bidra till den utvecklingen, genom diskussioner och praktisk handling. Alla vinner på en större öppenhet och mångfald, så varför vänta? Vid lunchseminariet den 18 oktober kommer behoven och möjligheterna för ökad mångfald att diskuteras. Under ledning av Göran Skytte kommer en paneldebatt att äga rum. Medverkar gör bland andra Gabriella Fägerlind, Implement Diversity, Kristian Andersson, Multimind, Ingela Schön, ABB Financial Services AB, Carin Lindahl, Stay In Place, Pontus Forsström, Vision och Jarl Råstrand, Sikta Urval. Tid: Torsdagen den 18 oktober 2001, klockan 12-14 Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm Lokal: Stallet För mer information kontakta: Iréne Fällström, projektledare, tfn 08-553 431 43 /0705-68 80 61 Peter Falthin, tfn 08-553 43 188 / 070-34 56 603 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 Kort om projektet Mångfald i arbetslivet: Svenskt Näringsliv vill öka mångfalden i näringslivet och bredda synen på "kompetens". Vi vill uppmärksamma värdet av mångfald för tillväxten och identifiera behov av strukturella förändringar. Projektet innehåller bland annat program för karriärutveckling för medarbetare med barn, inspiration till kvinnligt entreprenörskap, mentorskap för högskolestuderande med invandrarbakgrund och ett brett arbete med att skapa, bistå och utveckla nya nätverk. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00820/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00820/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar