"No GATS - no glory"

"No GATS - no glory" Svenskt Näringsliv träffade idag Mike Moore, WTO:s Director-General. Vid mötet presenterades Svenskt Näringslivs Policy om tjänstehandel inför WTO:s ministerrådsmöte i Qatar. - Svenskt Näringslivs mål med en ny förhandlingsrunda i WTO är bland annat att frihandeln ska öka och handelshinder som begränsar export och import av tjänster tas bort. Vidare vill vi att samtliga 142 WTO-länder gör mer långtgående åtaganden än hittills, vad gäller tillträde till nya marknader för utländska tjänsteföretag, säger Jens Hedström, projektledare för Tjänstehandel inom Svenskt Näringsliv. GATS-avtalet, General Agreement on Trade in Services, slöts 1995 och ska nu vidareförhandlas. Förhandlingarna syftar till att öka utbytet av service och tjänster mellan människor och länder. - I Sverige arbetar 70 procent av arbetskraften inom tjänstesektorn. Men bara knappt 20 procent av den totala exporten är tjänster. Svenska företags tjänsteexport (värd cirka 205 miljarder kronor) ökar varje år, men den hindras från att växa snabbare genom olika nationella bestämmelser, inte minst när det gäller offentlig upphandling och den fria rörligheten för nyckelpersoner, säger Jens Hedström. Sektorer med särskilt svenskt intresse är transporter, industrinära tjänster (service och support), IT, telekommunikation, distribution, byggtjänster, finansiella tjänster/försäkringar och turism. Svenskt Näringsliv vill nu under beteckningen "No GATS- no Glory" lyfta fram den betydelse frihandel och öppenhet mot omvärlden historiskt har haft för Sverige och svensk tillväxt. Svenskt Näringsliv ger även ett starkt och tydligt stöd till ambitionerna att sätta igång en ny förhandlingsrunda inom WTO. Läs mer om Svenskt Näringslivs policy på tjänstehandelsområdet på webben: www.svensktnaringsliv.se För mer information kontakta: Jens Hedström, Projektledare GATS, Internationell Handel, 0705-52 99 46 Göran Norén, Utvecklingsansvarig, Internationell Handel, 0705-68 80 85 Fredrik Karlsson, presschef, 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01150/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01150/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar