Ny ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation

Joakim Säll, direktör på Statoil, har utsetts till ny ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

NSD:s nya ordförande är ansvarig för bland annat säkerhetsfrågorna inom Statoil-koncernens affärsområde Energy & Retail Europe. Han har tidigare bl.a. varit VD för Svenska Statoil AB. Under åren 2003-2007 ingick han i Svenskt Näringslivs styrelse och var ordförande i Petroleumbranschens arbetsgivareförbund.

– NSD kommer även fortsättningsvis att framför allt ägna sig åt kunskapsspridning och opinionsbildning, säger Joakim Säll. Vi har ett brett perspektiv på riskhantering och säkerhet och kommer att engagera oss i många frågor som påverkar lönsamheten, bland annat genom insatser av våra sex regionala arbetsgrupper.


– En av våra prioriterade frågor är att medverka i den nya utredning som ska se över lagstiftningen gällande företagsspioneri, tillägger Tommy Svensson, ansvarig för säkerhetsfrågor inom Svenskt Näringsliv och kanslichef på NSD.

Joakim Säll efterträder Jan Nygren, SAAB, som ordförande i NSD.Fakta: Näringslivets säkerhetsdelegation, NSD bildades 1967, och var då en relativt sluten organisation. Dagens NSD är ett öppet nätverk för såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten har fokus på säkerhetsfrågor som främjar tillväxt och lönsamhet. Organisationen har en regional verksamhet som drivs genom sex geografiskt indelade arbetsgrupper som totalt omfattar ungefär 1 000 kontaktpersoner. Mer information om NSD finns på webben: www.svensktnaringsliv.se/nsd/


Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar