Oansvarigt hota med återinförd förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten är avskaffad sedan 2007. Avskaffandet var ett mycket viktigt steg för att underlätta generationsskiften i företag, förbättra kapitaltillgången för svenska småföretag och undvika kapitalflykt utomlands. Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin hotar trots det på allvar att återinföra skatten vid ett maktskifte 2010.

- Spelreglerna för företagande måste vara långsiktiga och stabila för att människor och företag ska våga satsa och investera i Sverige. Mona Sahlins hot om att återinföra förmögenhetsskatten sänder en signal om att Sverige inte är ett framtidsland för tillväxt och investeringar, sade Svenskt Näringslivs VD vid en pressträff i Göteborg på onsdagen.
Förmögenhetsskatten var dålig på flera sätt. Den försvårade för i synnerhet mindre företag med kapitalbehov att hitta externt kapital. Den försämrade möjligheterna till sparande och investeringar. Därtill inbringade den cirka fem miljarder kronor till statskassan årligen men drev 1 000 miljarder kronor ur landet.
- Tecknen på en närmande lågkonjunktur blir allt tydligare och i sämre tider är det särskilt viktigt att företagen har goda möjligheter till kapitaltillförsel. Att då kräva återinförd förmögenhetsskatt är oansvarigt och vore som att strö salt i såren, säger Urban Bäckström.
Avskaffad arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt har gett svenska familjeföretag skattevillkor som underlättar ägarskiften, tillväxt, investeringar och därmed nya jobb. Dessa reformer påbörjades av en socialdemokratisk regering.
- Om socialdemokraterna och Mona Sahlin menar allvar med sitt intresse för näringslivets villkor bör de genast begrava hotet om att återinföra förmögenhetsskatten, avslutar Urban Bäckström.


Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar