Offentligt beroende ger lägre tillväxt

Offentligt beroende ger lägre tillväxt År 2000 var marknadsförsörjningen - alltså den del av hushållens inkomster som kommer från företagen - 51,3 procent, vilket är en ökning med 1,8 procentenheter. De län som haft en sämre utveckling av marknadsförsörjningen har också haft lägre tillväxt. Det visar en studie från Svenskt Näringsliv. - Att nästan hälften av svenskarnas inkomster är skattefinansierade är ett strukturproblem i den svenska ekonomin, säger Patrik Karlsson, ekonom på Svenskt Näringsliv och rapportens författare. Om fler av Sveriges invånare får en större del av sina inkomster från den privata sektorn blir den ekonomiska tillväxten högre och sysselsättningsutvecklingen bättre. Det blir också lättare att finansiera den offentliga servicen. En låg grad av marknadsförsörjning lokalt innebär att man måste förlita sig till resultaten från andra regioners framgångar och att dessa omfördelas. Med en högre marknadsförsörjning får kommuner därmed både ett större handlingsutrymme och en ökad självständighet i praktiken. Från 1999 till 2000 steg marknadsförsörjningen med i genomsnitt 1,8 procentenheter i riket. De generella regionala skillnaderna inom landet återspeglas även av marknadsförsörjningen. Det är endast 50 kommuner i landet som ökar lika mycket som, eller mer än, rikssnittet. Bland dessa dominerar kommuner från Stockholmsområdet och Skåne. Den positiva utvecklingen för marknadsförsörjningen förklaras till del av det gynnsamma konjunkturläget under perioden. Men också av att andelen kommunal verksamhet som utförs på entreprenad gradvis ökar och att en del tidigare offentlig verksamhet har bolagiserats, vilket ger högre marknadsförsörjning. - Svenskt Näringsliv har som övergripande mål att Sverige skall återta en position i toppen av den internationella välståndsligan. Det är ett ambitiöst mål, men fullt realistiskt. Den här undersökningen visar att det finns samband mellan å ena sidan marknadsförsörjningen och å den andra det lokala företagsklimatet, sysselsättning och tillväxt, säger Patrik Karlsson. I regioner med högre marknadsförsörjning är också sysselsättningen bättre och tillväxten högre. Företagarna är också generellt sett mer nöjda med företagsklimatet. Läs mer eller ladda ned hela rapporten inklusive siffror på: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta Patrik Karlsson, rapportförfattare, tfn 08 - 553 431 64 / 0703-45 61 87 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08 - 553 430 18 / 0708-80 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00540/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar