Pressinbjudan -

"Från rangordning till rekrytering - Nya principer för urval till universitet och högskola" Rekryteringen till universitet och högskolor blir allt viktigare, såväl ur högskolans perspektiv som ur näringslivets. Den långsiktiga tillgången på medarbetare med högskoleexamen är en nyckelfråga för näringslivets konkurrenskraft. Idag sker antagningen till högre studier utifrån en endimensionell rangordning, högskolor och universitet tilldelas studenter. Det är en process som innebär en fokusering på genomsnittsbetyg och den enskilda individen och högskolan möts aldrig under processen. Det sker ingen helhetsbedömning av den enskildes förutsättningar för studier. Systemet bidrar till höga kostnader och försenad studiestart för tusentals studerande. Sverige behöver en förändrad syn på rekryteringsfrågorna. Det är dags att se hela utbildningssystemet som en helhet. Ett första steg är att ändra på antagningssystemet till universitets- och högskolestudier. Det naturliga borde vara att universitet och högskolor själva tar ett ansvar för hela rekryteringsprocessen; att sätta upp förkunskapskrav, genomföra rekrytering, utforma urvalskriterier och att genomföra av utbildningen. Svenskt Näringsliv vill bidra till en konstruktiv debatt om dessa viktiga frågor och har därför uppdragit åt Ph D Lennart Arvedson, konsult vid SMG Consulting AB att utarbeta en rapport om antagningen till universitet och högskolor med förslag till förändringar av det nuvarande systemet. Rapporten, Från rangordning till rekrytering - Nya principer för urval till universitet och högskola, presenteras och diskuteras vid ett lunchseminarium den 19 mars. Tid: Tisdagen den 19 mars, klockan 11.30-14.00 Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. I anslutning till seminariet bjuder vi på en lättare lunch. Deltagare: Efter en inledning av Lennart Arvedson inbjuds deltagarna till en diskussion. Vid seminariet medverkar bl.a. Lars Haikola, rektor vid Blekinge tekniska högskola, Johan Almqvist, vice ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, Lennart Ståhle, Högskoleverket, samt Agneta Karlsson, biträdande rektor för Östra Reals gymnasium. Moderator är Ulla Ericson programansvarig på Svenskt Näringsliv. Varmt välkomna! Anmälan till Cajsa Johansson på cajsa.johansson@svensktnaringsliv.se senast måndag den 18 mars. För mer information kontakta: Ulla Ericson, programansvarig, 08-553 43 110 / 0709-699 144 Cajsa Johansson, projektassistent, tfn 08-553 43 108 Pär Henriksson, kommunikation, tfn 08-553 430 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar