Pressinbjudan: Friskolornas framtid i stöpsleven

Debatten om valfrihet i skolan och förutsättningar för friskolorna är livlig. Den parlamentariska friskolekommittén har fått förlängt uppdrag ett antal gånger. Men än så länge finns inget resultat av arbetet. Vad är det som kärvar och vilka slutsatser kan dras från deras arbete?

Få saker engagerar så mycket som skolan. Kvalitet och valfrihet är två viktiga aspekter. Hur ser vi till att alla elever får en utbildning med bra kvalitet och att de kan välja den utbildning som passar dem bäst?

Vilka effekter har möjligheten att välja skola för den enskilde och för utbildningssystemet i Sverige? Hur ser svenska folket på skolans kvalitet och möjligheten att välja skola? Vad kan forskningen säga i friskolefrågan?

Välkomna till ett seminarium där dessa frågor diskuteras.

Deltagare:
Jan Björklund, utbildningsminister (Fp)
Ibrahim Baylan
, utbildningspolitisk talesperson (S), vice ordförande i Riksdagens utbildningsutskott
Mikaela Valtersson, vice vd för Kunskapsskolan, vice ordförande i friskolornas riksförbund
Erik Lakomaa, ekon dr i ekonomisk historia, chef för Institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning vid handelshögskolan i Stockholm
Tobias Krantz, chef för Utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv
Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Moderator: Lydia Capolicchio

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Tid: Onsdagen den 10 april kl. 08.00-10.00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar