Pressinbjudan: Internationell skattekonferens - Är europeiska skattesystem inriktade på tillväxt?

Inför Sveriges ordförandeskap i EU samlas skatteexperter från näringsliv, politik, universitet och internationella organisationer i Stockholm för att diskutera aktuella utmaningar för regeringar och näringsliv.

Konferensen öppnas och inleds av EU-kommissionären László Kovács, ansvarig för skatte- och tullfrågor. Medverkar gör bland andra Vito Tanzi, före detta skattechef på IMF, Jens Lundsgaard, chefsskatteekonom på OECD, Philip Kermode, chef för EU-kommissionens skatteverksamhet och Krister Andersson, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEuropes skattekommitté. Dessutom medverkar även flera enhetschefer från EU-kommissionen och OECD liksom flera skattechefer för internationella företag. Tid: 15 juni kl 13.00 – 16 juni kl 13.00 Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm Några hållpunkter i programmet: 15 juni kl 13.00 – 13.15 László Kovács invigningstalar kl 13.15 – 15.15 Paneldiskussion om skattesystem och tillväxt med representanter för kommissionen och OECD. Kl 15.45 – 18.00 parallella sessioner: Skattefrågor i samband med omstrukturering Skatteaspekter på handel med utsläppsrätter 16 juni kl 9.00 – 12.00 parallella sessioner: Skatteflyktslagstiftning Momsfrågor på den inre marknaden kl 12.00 – 13.00 Prioriterade frågor under det svenska ordförandeskapet, Maria Åsenius, statssekreterare statsrådsberedningen Fullständigt program finns på svensktnaringsliv.se/tax2009 Vänligen anmäl deltagande senast den 14 juni till Lena Edholm: lena.edholm@svensktnaringsliv.se

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar