Pressinbjudan: Oansvarigt hota med återinförd förmögenhetsskatt

Svenskt Näringslivs skattekommission har på onsdag 10 september en hearing i Göteborg, med början kl 12.00. Inför det mötet har Svenskt Näringslivs VD, Urban Bäckström, en pressträff kring en av de heta frågor som kommissionen behandlar - hotet om återinförd förmögenhetsskatt.

Förmögenhetsskatten är avskaffad sedan 2007. Förmögenhetsskattens avskaffande var ett mycket viktigt steg för att underlätta generationsskiften i företag och förbättra kapitaltillgången för svenska småföretag. Nu hotar socialdemokraterna med att återinföra skatten om de vinner valet 2010. Att, av rent ideologiska skäl, hota med att återinföra förmögenhetsskatten trots skatten stora skadeverkningar är oansvarigt och riskerar jobb och tillväxt.

Välkommen till pressmöte med Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström den 10 september på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg kl 10:30.

Media är också välkomna följa skattekommissionens möte på samma adress mellan kl 12.00 och 14.30.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar