Pressinbjudan: Så slår LOs låglönekrav mot de unga

I årets avtalsförhandlingar har LO krävt extra lönepåslag inom avtalsområden med en snittlön lägre än 22400 kronor. Detta marknadsförs som ”jämställdhetspotter", men kraven gäller alla inom avtalsområdet, oavsett kön. Vid en pressträff fredag 9 mars presenterar Svenskt Näringsliv nya studier som visar hur sådana krav hindrar servicesektorns utveckling och slår ut instegsjobb som är särskilt viktiga för ungas inträde på arbetsmarknaden och deras inkomstutveckling. 

Vid pressträffen medverkar Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv, Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, Eva Östling Ollén, VD Sveriges Hotell & Restaurangföretagare.

När: Fredagen den 9 mars kl 9.15

Var: Pressrummet, Näringslivets hus, Storgatan 19

För ytterligare information:

Svenskt Näringslivs pressjour, tel 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera