Pressinbjudan: Seminarium om Miljörätt - hur kunde det bli så fel?

Svenskt Näringsliv arrangerar fredag 9 juli ett seminarium under Almedalsveckan om hur miljölagstiftningen missbrukas.

Miljölagstiftningen leder till felprioriteringar och slöseri med resurser. Myndigheterna ägnar tid åt frågor som flaggning och privata trädgårdskomposter. Företagen tvingas vidta utredningar och åtgärder vars miljönytta i bästa fall är tveksam. Hur kunde det gå så fel?

Medverkar gör: Ulrik Johansson, Stora Enso och Nicklas Skår, miljöexpert, Svenskt Näringsliv

Tid: Fredag 9 juli kl 14.00-16.00

Plats: Restaurang Bolagets konferens, Stora Torget

Ytterligare information:

Nicklas Skår, tfn 0705-68 80 69 

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera