Pressinbjudan: Skattekommissionens slutrapport

Svenskt Näringslivs skattekommission presenterar sin slutrapport, under ledning av Urban Bäckström, onsdag 24 juni kl 10:00 – 11:30. Pontus Braunerhjelm, VD FSF och huvudsekreterare i regeringens nyligen avslutade globaliseringsråd, kommenterar skattekommissionens förslag.

Tid: Onsdag 24 juni kl 10:00 – 11:30 (kaffe från 9:30) Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 Stockholm Skattekommissionen tillsattes under 2008 med syftet att visa hur framtidens skattetryck och skattesystem bör se ut för att ge Sverige bättre möjligheter i den globala ekonomin. Kommissionen har det senaste året fört en dialog om skatterna med nära 1 000 företagare. Skatteexperter och forskare har bidragit med analyser av aktuella och strategiska skattefrågor. Framtidens skatter måste utformas så att företagens konkurrenskraft stärks samtidigt som välståndet utvecklas. Förutom Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström ingår följande personer i skattekommissionen: Rune Andersson, Mellby Gård, Carl Bennet, Getinge, Britt Danielsson, Stegeborgs Egendom, Lars Jansson, Wasa Express & åkeri, Uno Petersson, Pewes skor, Maud Spencer, Svalson, Jens Spendrup, Spendrups bryggeri. Läs mer om skattekommissionen på: http://www.svensktnaringsliv.se/skattekommissionen Ytterligare information: Patrik Karlsson, 08-762 70 01 Peter Isling, 08-553 430 19

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar