Pressinbjudan: Svenskt Näringsliv i Almedalen 2009

I fokus för Svenskt Näringslivs arrangemang i Almedalen står ungdomsarbetslösheten och den ekonomiska krisen. Dessutom belyser vi utvecklingspotentialen för svensk hälso- och sjukvård samt uppmärksammar Sveriges ordförandeskap i EU och vad det kan innebära för det europeiska företagsklimatet.

Bland arrangemangen: Söndag 28 juni ”Den ljusnande framtid är vår?” Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster presenterar en ny studie om hur arbetsmarknaden de facto ser ut bland dagens unga. Kongresshallen, Lojsta, kl. 17.00–18.00. Måndag 29 juni Svenskt Näringslivs ekonomiska seminarium: ”The current financial crisis – What’ next?” För ett år sedan uttalade professor Kenneth Rogoff från Harvard University i Almedalen ”inte sju år men minst två år” om den globala konjunkturnedgångens utsträckning. Nu är han på plats igen vid årets ekonomiska seminarium för att tillsammans med Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström ta temperaturen på världsekonomin. Kongresshallen, kl. 10.00–12.00. Tisdag 30 juni Är Sverige attraktivt för utländska experter? Dagens kvalificerade arbetskraft är mer mobil och internationell än någonsin. Hur står sig Sverige i den internationella konkurrensen? Vilka faktorer är viktiga? Vad är bra i Sverige? Vad kan förbättras? De är några av frågorna som Svenskt Näringsliv med mera diskuterar på detta seminarium där bland annat resultaten från en färsk studie presenteras. Restaurang Friheten, kl. 10.30–12.00. Vilken är vägen till jobb för Sveriges ungdomar? Den frågan ställer sig ordförandena i de politiska ungdomsförbunden som samlats för att ge förslag och formulera lösningar på ungdomsarbetslösheten vid detta seminarium i regi av Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv. Bolaget på Stora torget, kl. 14.00–15.30. Onsdag 1 juli Vad kan vi lära av europeisk hälso- och sjukvård? Och vilka vägval står den svenska framtidspolitiken inför? Dessa ämnen debatteras av en rad politiker och experter på plats när Svenskt Näringsliv släpper en färsk rapport i ämnet under ledning av Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv. Bolaget på Stora Torget 12.00-14.00 Torsdag 2 juli Näringslivsfrågornas roll under ordförandehalvåret i EU Vid seminariet presenterar Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster en studie som visar hur olika medlemsländer arbetar för att skapa framgångsrika företagsklimat och hur vi som medlemsstater kan lära av varandra. Wisby Hotell, Spegelsalen, kl. 9.00–12.00. Läs mer på www.svensktnaringsliv.se/almedalen Presskontakt: Peter Isling, presschef, 070-364 30 19

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar