Pressinbjudan: Svenskt Näringsliv presenterar konjunkturprognos

Vid en pressträff torsdagen den 11 september presenterar Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster årets tredje konjunkturprognos, "Vägen tillbaka".

Sveriges ekonomi dras under det kommande året med sviterna av bolånekris, höga råvarupriser och den exceptionellt strama finanspolitiken. Vägen tillbaka till en mer stabil tillväxtnivå består av flera delar. Redan nu kan vi skönja de krafter som kommer att inleda återhämtningen från nästa höst.

En avgörande faktor för återhämtningen är att råvarupriserna har börjat falla. Hur snabbt det kan ge genomslag i lägre inflation, räntor och bättre tillväxt analyseras i en särskild temadel.

Tid: Torsdagen den 11 september, klockan 10.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Lokal: Svenskt Näringslivs Pressrum

Efter pressträffen publiceras prognosen i sin helhet på vår hemsida: www.svensktnaringsliv.se

Svenskt Näringsliv gör fyra konjunkturrapporter per år. Den senaste publicerades i juni 2008.
Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar