Pressinbjudan: Svenskt Näringslivs konjunkturprognos

Tisdagen den 9 juni publicerar Svenskt Näringsliv årets andra konjunkturprognos. Rapporten presenteras av Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster kl 10.00 i Svenskt Näringslivs Pressrum, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Efter en brant nedförsbacke väntar nu en lång och mödosam väg tillbaka. Den svenska ekonomin får draghjälp av att kreditmarknaden gradvis lättar och en del uppskjutna kapitalvaruinköp tas igen. Återhämtningen sker dock i motlut eftersom fortsatt ökande antal konkurser och arbetslöshet tvingar företag och hushåll till fortsatt högt sparande. I en särskild strukturdel visas prognoser för Sveriges regioner. Denna kris visar ett helt annat regionalt förlopp än de två senaste lågkonjunkturerna. Efter pressträffen kommer prognosen att publiceras i sin helhet på www.svensktnaringsliv.se. Svenskt Näringsliv publicerar fyra konjunkturrapporter per år och den senaste publicerades i mars 2009. Ytterligare information: Göran Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 431 03 Peter Isling, presschef, tfn 08-553 430 19

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar