Pressinbjudan: Svenskt Näringslivs konjunkturprognos

Torsdagen den 22 mars publicerar Svenskt Näringsliv årets första konjunkturprognos. Rapporten presenteras av Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster vid en pressträff.

Allt fler institut har uppdaterat sina prognoser till den bild av en kraftig inbromsning av ekonomin som Svenskt Näringsliv förutsåg redan tidigt under hösten. Hur långvarig blir denna inbromsning? Och i vilken utsträckning kommer en återhämtning i Sverige och övriga norra Europa att hämmas av de krisdrabbade ekonomierna kring Medelhavet?

I rapporten presenteras en särskild prognos för sysselsättningen hos utomeuropeiskt födda personer i Sverige, samt analys av hur denna grupps sysselsättning påverkas av det lokala företagsklimatet.

Efter pressträffen publiceras prognosen i sin helhet på www.svensktnaringsliv.se
Svenskt Näringsliv publicerar fyra konjunkturrapporter per år.

Tid: Torsdagen den 22 mars, klockan 10.00
Plats: Pressrummet, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar