Pressinbjudan: Utbildningsbranschen och arbetsmarknadens behov

Utbildningssystemet har en nyckelroll i Sveriges utveckling. Trots det kommer utbildningssystemets roll som kompetensförsörjare och tillväxtmotor ofta i skymundan.

Det offentliga utbildningssystemet regleras av stela organisationer och olika förordningar medan den privata utbildningsmarknaden i högre grad styrs av efterfrågan.

Högskoleutbildning och eftergymnasial utbildning medför höga kostnader för såväl samhället som individen. Handelns Utredningsinstitut (HUI) har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en rapportserie över hur svensk utbildning fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett av många tankeväckande exempel i rapporten är att 81 procent av dem som i Uppsala utbildat sig till lärare också börjar arbeta som lärare. Motsvarande andel för de som studerat i Luleå är endast 48 procent.

Rapporten presenteras vid ett seminarium av Fredrik Bergström och Nora Prochazka från HUI. Därefter följer en paneldebatt med:

Anders Eriksson – tf Rektor, Kungliga Tekniska högskolan
Mikael Damberg – Ledamot i Utbildningsutskottet (s)
Betty Malmberg - Ledamot i Utbildningsutskottet (m)
Eva Westerberg – Ordförande, SACO:s Studentråd
Örjan Granqvist – University relations, IBM
Fredrik Bergström – Vd, Handelns Utredningsinstitut


Tid: onsdag den 24 oktober kl 13.00-16.00
Plats: Handelns Utredningsinstitut, Regeringsgatan 60, Stockholm


Varmt välkomnaOm oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar