Pressinbjudan: Varför driver somalier företag i Minneapolis, men inte i Sverige?

I början av 1990-talet gick en flyktingvåg från Somalia över världen. Idag finns ungefär lika många somalier i Minnesota – koncentrerade till Minneapolis – som i Sverige. Men där upphör likheterna. I Minnesota är sysselsättningen hög, företagandet livligt och framtidstron påtaglig.

Varför lyckas somalierna bättre med sitt företagande i de gamla svenskbygderna i Minnesota än i Sverige? Den frågan ställer ekonomihistorikern Benny Carlson i boken Somalier i Minneapolis – en dynamisk affär (Zufi 2006).

Några av de somalier som intervjuats i boken kommer till Sverige för att ge sina svar på frågan och samtala med svensksomalier, svenska organisationer och myndigheter om arbetsmarknad, företagande och sociala förhållanden.

Den amerikanska delegationen består av:
Robert Lilligren, vice ordförande i The City Council i Minneapolis och representant för den stadsdel där flest somalier bor.
Hussein Samatar, VD för African Development Center, som uppmuntrar afrikaner i Minnesota att starta och driva företag och som stimulerar investeringar i lokalsamhälllet.
Said Mohamed, arbetsförmedlare i Minneapolis.
Sabah Yusuf, VD för en ideell organisation som verkar för kvinnligt företagande
Chris Farrell, journalist, The Business Week.

Medverkande från Svenskt Näringsliv:
Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv
Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert
Farbod Rezania, arbetsmarknadsexpert

Moderator: Nicklas Mattsson, redaktör, Tidningen Entreprenör

Välkommen till ett samtal om integration, entreprenörskap och företagande!

Datum: Fredagen den 31 augusti, kl. 14-16
Plats: Pressrummet, Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar