Rätten att välja skola måste tryggas

– Idag går hundratusentals elever i friskolor. Rätten att välja skola är mycket uppskattad, både av föräldrar och elever. För att trygga den behövs en bred, blocköverskridande uppgörelse kring friskolornas villkor. Det säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv.

– Fram till nyligen föreföll möjligheterna för en sådan överenskommelse vara relativt goda. Men på den socialdemokratiska kongressen lyckades partiets vänsterfalang driva igenom att kommunpolitiker ska ha vetorätt om friskoleetableringar.

– Beslutet har lett till en djup spricka mellan de politiska partierna. Det är nu ytterst ovisst om det är möjligt att träffa en överenskommelse inom ramen för friskolekommittén.

– Detta skapar en stor osäkerhet om friskolornas framtida förutsättningar. Alla de föräldrar och elever som valt en friskola tvingas leva i osäkerhet inför ett eventuellt maktskifte vid nästa val.

– Det är nu upp till Stefan Löfven och den övriga socialdemokratiska partiledningen att visa ledarskap och handlingskraft genom att medverka till en blocköverskridande överenskommelse som tryggar friskolornas framtid, konstaterar Tobias Krantz.

För ytterligare information:
Svenskt Näringslivs presstjänst: 08-553 430 01

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Taggar:

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar